Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

V Wydział Ksiąg Wieczystych

19-300 Ełk, ul. Konopnickiej 4

 

Przeglądarka Ksiąg Wieczytych jest dostępna w sieci pod adresem:

http://ekw.ms.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
Katarzyna Kacprzyk - starszy referendarz sądowy

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w pokoju nr 4:
w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 1000 - 1300

Sekretariat Wydziału:
ul. Konopnickiej 4
19-300 Ełk
pok. nr 3
tel. 87 6104484; 6218990
fax. 87 6218981
e-mail: [email protected]

Godziny pracy:

poniedziałek: 700 - 1800
wtorek-piątek 700 - 1500
 
 
Kierownik Sekretariatu:
Teresa Bukowska


Obszar właściwości Wydziału - miasto i gmina Ełk, gmina Stare Juchy, Prostki i Kalinowo.

Przyjmowanie wniosków o odpisy oraz wydawanie odpisów odbywa się w ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Ełku przy ul. Konopnickiej 4 p. 1. w godzinach:
poniedziałek 700-1800 , wtorek-piątek 700-1430
 
Wnioski przesyłane pocztą, dotyczące odpisów zwykłych i zupełnych z księgi wieczystej, zaświdczeń, że księga jest zamknięta należy kierować na adres:
 
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. 22 3976515
tel. 22 3976517
 
(Do wniosku dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości) Wnioski przesłane drogą pocztową do Sądu Rejonowego są przekazywane do Centralnej Informacji KW w Warszawie.
Opłatę za w/w wnioski należy uiszczać na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 
Opłaty
Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.
 
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:
- odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
- odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł,
- wyszukanie księgi wieczystej - 20 zł.
 
Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100), opłaty należy uiszczać na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:
- odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
- odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.
 
Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji w Sądzie Rejonowym w Ełku opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.
 
W przypadku Sądu Rejonowego w Ełku NBP O/ Olsztyn 43 1010 1397 0012 0922 3100 0000
 
Wyskość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 
Wgląd do księgi wieczystej jest bezpłatny.
 
Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:
(prosimy drukować dwustronnie)
 
Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) format PDF  Format RTF
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT) format PDF  Format RTF
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) format PDF  Format RTF
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) format PDF  Format RTF
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) format PDF  Format RTF
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD) format PDF  Format RTF
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) format PDF  Format RTF
Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) format PDF  Format RTF
 
Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Wniosek o wydanie odpisu / wyciągu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) format PDF  Format RTF
 
Właściwość rzeczowa Wydziału:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Ełku.
 

 

 

 
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę