Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Osoby ze szczególnymi potrzebami

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-02-01 12:07:59

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami


Koordynator do spraw dostępności:
Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok
tel. 85 7430315
e-mail: [email protected]


    Sąd Rejonowy w Ełku ma siedzibę w dwóch budynkach: przy ul. Jana i Hieronima Małeckich 4 i przy ul. Marii Konopnickiej 4. W budynku przy ul. Jana i Hieronima Małeckich 4 znajdują się:


Parter:
Biuro podawcze
Punkt Obsługi Interesantów
Sala rozpraw nr 11
I piętro:
Sala rozpraw nr 103, 106, 109
II piętro:
Sala rozpraw nr 202, 205, 206, 209
III piętro:
Sala rozpraw nr 314
IV piętro
Sala rozpraw nr 408, 416.


Wewnątrz budynku znajduje się ogólnodostępna winda umożliwiająca dotarcie do III kondygnacji budynku. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Budynek Sądu przy ul. Marii Konopnickiej 4 jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz znajduje się ogólnodostępna winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku, w tym również na salę rozpraw znajdującą się na I piętrze.


Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

Sąd Rejonowy w Ełku udostępnia osobom uprawnionym usługę pozwalającą na komunikowanie się z sądem. Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ustawą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Kontakt z sądem jest możliwy poprzez:
• pocztę elektroniczną - e-mail: [email protected]
• faks pod nr: 87 629 03 22
• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
• pisemnie na adres:

Sąd Rejonowy w Ełku
ul. Małeckich 4
19-300 Ełk


 W sprawach szczególnie skomplikowanych Sąd Rejonowy w Ełku zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ww. ustawy.


Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu oraz z wykorzystaniem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Sądu.


Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 742). Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwianiu określonej sprawy.


Jednocześnie informujemy, iż wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnościami.

Powrót na góre | Drukuj stronę