Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl w zakładce Usługi dla obywatela
 
 
 
Baza danych podmiotów świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa:
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.