Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału:
Ryszard Piaścik
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w pokoju 301 III piętro:
we wtorki od godz. 1000 do 1200
w czwartki od godz. 1000 do 1200


Sekretariat Wydziału:

ul. Małeckich 4
19-300 Ełk
pok. 310 III piętro
tel. 87 6290340
fax. 87 6290350
e-mail: [email protected]


Kierownik Sekretariatu:
Jolanta Lacka

Informacji o sprawach sądowych prowadzonych w III Wydziale Rodzinnym i NIeletnich udziela Biuro Obsługi Interesantów tel./fax 87 6290309, e-mail: [email protected],


w godzinach:

poniedziałek: 7.00 - 18.00
wtorek-piątek: 7.00 - 14.30


Obszar właściwości Wydziału - miasto i gmina Ełk, gmina Stare Juchy, Prostki i Kalinowo

Właściwość rzeczowa
Sprawy rozpoznawane w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (przykładowe):
- alimenty
- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
- zaprzeczenie ojcostwa
- zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
- ustanowienie rozdzielności majątkowej
- unieważnienie imienia dziecka
- rozwiązanie przysposobienia
- pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa
- ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
- ustanie obowiązku leczenia odwykowego
- nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
- umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody /osoby chorej psychicznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby chorej psychicznie na wniosek/
- nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
- umieszczenie w domu pomocy społecznej
- przysposobienie
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
- zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
- przywrócenie władzy rodzicielskiej
- ustanowienie opieki nad małoletnim
- ustanowienie kuratora dla małoletniego
- złożenie do depozytu sądowego
- wydanie dziecka
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
- sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego
- ustalenie kontaktów z małoletnim
- ponowne wydanie tytułu wykonawczego
- skarga na czynności komornika
- wszczęcie egzekucji w trybie art. 1051 kpc
- sprawy karne dot. nieletnich / demoralizacja i czyny karalne /

Powrót na góre | Drukuj stronę