Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)


Podstawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 z poźn. zm.)

Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Ełku
ul. Małeckich 4
19-300 Ełk
(na parterze)
tel./fax (87) 629-03-09
tel. (87) 629-03-14
e-mail: [email protected]

Godziny urzędowania:
poniedziałek:
7.00 – 18.00
wtorek-piątek:
7.00 - 14.30

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) prowadzi obsługę interesantów:
I Wydziału Cywilnego;
II Wydziału Karnego;
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;
IV Wydziału Pracy

Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  3. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  4. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  5. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  6. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  7. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Powrót na góre | Drukuj stronę