Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania statystyczne
W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11. 1., pkt 9) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r., Poz. 2316) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Ełku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2021r.

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2021r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I pólrocze 2021r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za I półrocze 2021r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2021r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2021r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2021r.
MS-S16-18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2021r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2021r.

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2021r.
MS-S40r SPRAWOZDANIE  z działaności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2021r.

Sprawozdania statystyczne za 2020r.

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2020r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za 2020r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2020r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2020r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za 2020r.
MS-S16-18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich 2020r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2020r.

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2020r.
MS-S40r SPRAWOZDANIE  z działaności kuratorskiej służby sądowej za 2020r.

S00WS01 ETATYZACJA w sprawach cywilnych za 2020r.
S00WS05 ETATYZACJA w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020r.
S00WS11 ETATYZACJA w sprawach z zakresu prawa pracy za 2020r.
S00WS16 ETATYZACJA w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2020r.
S00WS20K ETATYZACJA w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2020r.

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020r.

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2020r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I pólrocze 2020r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za I półrocze 2020r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2020r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2020r.
MS-S16-18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2020r.

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2020r.
MS-S40r SPRAWOZDANIE  z działaności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2020r.

S00WS01 ETATYZACJA w sprawach cywilnych za I półrocze 2020r.
S00WS05 ETATYZACJA w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2020r.
S00WS11 ETATYZACJA w sprawach z zakresu prawa pracy za I półrocze 2020r.
S00WS16 ETATYZACJA w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020r.
S00WS20K ETATYZACJA w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2020r.

Sprawozdania statystyczne za 2019r.

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2019r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za 2019r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2019r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2019r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za 2019r.
MS-S16-18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2019r.


MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2019r.
MS-S40r SPRAWOZDANIE  z działaności kuratorskiej służby sądowej za 2019r.


S00WS01 ETATYZACJA w sprawach cywilnych za 2019r.
S00WS05 ETATYZACJA w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019r.
S00WS11 ETATYZACJA w sprawach z zakresu prawa pracy za 2019r.
S00WS16 ETATYZACJA w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019r.
S00WS20K ETATYZACJA w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2019r.

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019r.

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2019r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I pólrocze 2019r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według własciwości rzeczowej za I półrocze 2019r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2019r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2019r.
MS-S16-18r SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2019r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2019r.

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2019r.
MS-S40r SPRAWOZDANIE  z działaności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2019r.

S00WS01 ETATYZACJA w sprawach cywilnych za I półrocze 2019r.
S00WS05 ETATYZACJA w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019r.
S00WS11 ETATYZACJA w sprawach z zakresu prawa pracy za I półrocze 2019r.
S00WS16 ETATYZACJA w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2019r.
S00WS20K ETATYZACJA w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2019r.

Sprawozdania statystyczne za 2018r.

MS-S1r-SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2018 r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2018 r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osoądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2018 r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE  z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2018 r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2018 r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2018 r.
MS-S16-18r SPRAWZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2018 r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2018 r.

MS-S23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2018r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2018r.

MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - limity i obsada sądu za 2018r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sparawach karnych i wykroczeniowych - limity i obsada sądu za 2018r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - limity i obsada sądu za 2018r.
MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich - limity i obsada sądu za 2018r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych - limity i obsada sądu za 2018r.

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018r.

MS-S1r-SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2018 r.
MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2018 r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osoądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018 r.
MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2018 r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2018 r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2018 r.
MS-S16-18r SPRAWZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2018 r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2018 r.

MS-S23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2018r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2018r.

Sprawozdania statystyczne za 2017r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2017 r.
MS-S5 SPRAWOZDANIEw sprawach karnych i wykroczeniowych za 2017 r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych  w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2017r.
MS-S7  SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2017r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2017r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2017r.
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2017r.
MS-S20 SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2017r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2017r.

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017r. 

MS-S1r-SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 r.
MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osoądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r.
MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017 r.
MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r.
MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2017 r.
MS-S16-18 SPRAWZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017 r.

Sprawozdania statystyczne za 2016r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2016 r.
MS-S5 SPRAWOZDANIEw sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016 r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych  w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2016r.
MS-S7  SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2016r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2016r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2016r.
MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2016r.
MS-S20 SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2016r.
MS-S23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2016r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2016r.Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016r.


MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za  I połrocze 2016r.

MS-S5 SPRAWOZDANIEw sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016 r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych  w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016r.
MS-S7  SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2016r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016r.
MS-S11 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016r.
MS-S16 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016r.
MS-S20 SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2016r.
MS-S23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2016r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016r.

Sprawozdania statystyczne za 2015r.


MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2015r.

MS-S5 SPRAWOZDANIEw sprawach karnych i wykroczeniowych za 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych  w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S7  SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S11 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2015r.
MS-S16 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2015r.
MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich za rok 2015r.
MS-S20 SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2015r.
MS-S23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za  2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2015r.

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015r.


MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za  I połrocze 2015r.
MS-S5 SPRAWOZDANIEw sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych  w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S7  SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015r.
MS-S11 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2015r.
MS-S16 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2015r.
MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich za I półrocze 2015r.
MS-S20 SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2015r.
MS-S23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2015r.

Raport z zarządzania ryzykiem

Raport z zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Ełku za III kwartał 2016 roku.


 

Powrót na góre | Drukuj stronę