Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Ełku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:

 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Ełku niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie e-PUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Założenie konta na platformie ePUAP jest bezpłatne i możliwe pod adresem: http://epuap.gov.pl
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
3. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP
4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Powrót na góre | Drukuj stronę